Heeft gewerkt voor

 

TSN Thuiszorg
Coaching van teams op het gebied van samenwerking, communicatie, groepsproces etc. op weg naar zelfstandigheid. Daarbij had ik een verbindende rol tussen de verschillende zelfstandige teams en andere afdelingen. Tevens hielp ik met praktische vragen binnen het team. Ik gaf gevraagd en ongevraagd advies aan de zelfstandige teams en aan het management en ondersteunde het groepsproces. Verder bood ik zelfinzicht aan de teamleden, moedigde de verschillende teamleden aan het beste uit zichzelf te halen en wees het team op de gezamenlijke verantwoordelijkheden.

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Het begeleiden en coachen van medewerkers met als doel het vergroten van hun kennis en persoonlijke effectiviteit bij de uitoefening van hun functie.

 

Aanbevelingen

 

Peer Goudswaard
Chief Officer Health Operations Management & Innovation at University Medical Center Groningen

In mijn periode als Manager CSA van het UMCG heb ik op een hele prettige manier mogen samenwerken met Marean. Hoewel zij op dat moment Stafmedewerker Kwaliteit was binnen mijn team, kwamen toen ook al haar coachingsvaardigheden naar voren. Regelmatig hield zij mij een spiegel voor, die mij in staat stelde om mijn gedrag en denken beter te laten aansluiten bij de omgeving, waardoor mijn optreden effectiever werd. Zij deed dit op een pure, authentieke en respectvolle wijze. 
Marean is in staat om je tot in je kern te prikkelen

 

Madeleine Bunders

Project manager bij Tzorg

Bovenal een fijn mens... fijn station dus!

 

Annemiek van Mierlo

Regiomanager bij TSN Thuiszorg

Heb je behoefte aan een goede en gedegen coach, stop met zoeken.

 

Het Coachstation heeft de volgende opdrachtgevers geholpen om verder te komen

 

Jolanda Veenema

Coördinator bedrijfsvoering bij het UMCG
Ben al vaak opgestapt en er goed mee verder gekomen! Een aanrader.